کوچینگ مدرسین

اگر شما هم دوست دارید به دیگران آموزش بدهید و ثروتمند شوید،‌ اما چراغ راهی در این راه ندارید، دقیقا کوچینگ مدرسین برای همین هدف راه اندازی شده است.

فرض کنید می خواهید گیتار زدن را یاد بگیرید. یک راه این است که خودتان شروع کنید با آزمون و خطا کردن یاد بگیرید. راه دوم این است که یک استاد به شما آموزش دهد و مدام عملکرد شما را نظارت کند و خطاهای شما را شناسایی کند. قطعا در این حالت بسیار سریعتر به نتیجه می رسید و انگیزه و اشتیاق شما برای پیگیری یادگیری گیتار بسیار بالاتر هم خواهد بود. حالا کدام را انتخاب می کنید؟

در این مسیر به عنوان یک مربی کنار شما هستیم و قدم به قدم برایتان برنامه ریزی می کنیم، آموزش می دهیم، مشاوره می دهیم که مسیر درست را بدون آزمون و خطا کردن طی کنید و به نتیجه ای که می خواهید برسید. بیائید تا برایتان درباره درآمدهای حوزه آموزش بگوئیم.

آیا می دانید هزاران مدرس در ایران هستند که از طریق فضای آنلاین توانستند درآمدهای ماهیانه چند صد میلیون و یا چند میلیاردی بدست بیاورند؟

ببینیم در این مسیر چه درآمدهایی منتظر شما هستند.

فرض کنیم که شما یک محصول آموزشی درست می کنید که قیمت آن ۱ میلیون تومان است.

حالا در نظر بگیرید وقتی تعداد مخاطب های شما زیاد شود، این اعداد بسیار ناچیز خواهد بود و درآمدهای بسیار بالاتری را می توانید تجربه کنید.

الان در کمپین های فروشی که مدرسین موفق برگزار می کنند، در هر کمپین ۳-۴ روزه چند هزار نفر اقدام به خرید دوره های ۲-۳ میلیون تومانی می کنند. این یعنی در عرض چند روز چند میلیارد تومان پول به سمت مدرس سرازیر می شود. 

البته شما زمانی می توانید به این نقطه برسید که درست و اصولی، از قبل جذب مخاطب کرده باشید و بر روی برندسازی و اعتمادسازی مخاطب ها کار کرده باشید. حالا شاید از خودتان بپرسید که آیا من هم می توانم به چنین درآمدهایی برسم؟ بیائید تا بررسی کنیم.

شاید شما در زمینه ای مهارت دارید و مشاهده کردید که فردی که کمتر از شما مهارت دارد توانسته مخاطب های زیادی را بدست بیاورد و درآمدهای بسیار بیشتری نسبت به شما بدست بیاورد. حقیقت پنهانی که در این مسیر وجود دارد این است که صرفا اینکه مدرسی مهارت بیشتری داشته باشد،‌ پس باید درآمد بیشتری داشته باشد اصلا نیست. نحوه برندسازی و بازاریابی شما است که تعیین می کند در صنعت آموزش چه جایگاهی داشته باشید.

همه چیز در اعتمادسازی، برندسازی شخصی و بازاریابی شما خلاصه می شود. 

برای یک شما برنامه ریزی دقیق تدوین می کنیم و شما باید طبق همان برنامه ریزی اقدام های عملی انجام دهید. زمانی که شما این اقدام های عملی را انجام می دهید، مدام توسط باراک وب (شخص فرشاد حیدری) بررسی می شوید و قسمت هایی که ضعف دارید، بهبود پیدا می کند. مدام بر کار شما نظارت داریم. 


قسمت هایی که نیاز هست به شما آموزش داده می شود. هدف ما این است که در این کوچینگ شما بتوانید به درآمدهای بسیار بالایی برسید.

کارهایی که برای شما انجام می دهیم