فروشگاه اینترنتی

زیبایی، سرعت و امنیت از ویژگی های اصلی فروشگاه های اینترنتی می باشد که باراک برای شما پیاده سازی می کند.

وب سایت آموزشی

پیاده سازی وب سایت محتوا محور که در نهایت منجر به فروش محصولات و دوره های آموزشی شما بشود.

دیجیتال مارکتینگ

برای راه اندازی کسب و کار آنلاین می توانیم به شما مشاوره بدیم تا آگاهانه و هوشمندانه وقت، انرژی و سرمایه خودتان را مدیریت و هدایت کنید. همچنین اگر شما کسب و کار اینترنتی خودتان را دارید، می توانیم به شما و یا کارمندانتان آموزش بدهیم که چگونه با دیجیتال مارکتینگ، فروش شما را افزایش بدهند.

فهرست